اداره ارشاد شاهین شهر

در این پروژه شرکت سایه سازان اقدام به طراحی و ساخت سایبان برای قسمت ورودی اداره ارشاد شاهین شهر پرداخته است.

 IMG 3010