اداره بهزیستی استان اصفهان

راهرو منتهی به ورودی اداره بهزیستی استان اصفهان توسط شرکت سایه سازان طراحی و پیاده سازی گردید.

جنس سایبان استفاده شده در این پروژه از ورق های پلی یوپان بوده که مانع از ورود اشعه های مضر خورشیدی و گرما به داخل محوطه می شود.

photo 2016 06 22 11 59 23

photo 2016 06 22 11 59 46

photo 2016 06 22 11 59 39