بعد از یک هفته کار روزانه، جهت تقویت قوا و آماده شدن برای شروع کاردر هفته آتی بهترین کار ممکنه که می توان انجام رفتن به باغ شخصی و استراحت در آنجا است و در همین راستا باید مکانی زیبا و به دور از هرگونه دغدغه فکری برای خود فراهم نمایید.

 شرکت سایه سازان در نمونه پروژه های اتمام شده خود، فضای باز باغی را معرفی می کند که برای رفاه هرچه بیشتر اقدام به ساخت سایبان پارکینگ و آلاچیق نموده است.

IMG 0995 Copy

IMG 0996 Copy

IMG 1016 Copy

IMG 1017 Copy