آلاچیق در فضای باز شهری

وجود جایگاهی برای خانواده ها که به راحتی بتوانند روز خود را در آنجا بدون آسیب رساندن به چمن بگذارند بسیار مهم است و شهرداری ها هر منطقه باید به این مهم توجه بسیاری نمایند. در این راستا نمونه تصاویر پروژه های عملیاتی شرکت سایه سازان به شرح ذیل است.

000141 Copy Copy Copy 2

000148 Copy Copy Copy 2

000200 Copy Copy 2

000201 Copy Copy 2

000202

000203 Copy Copy 2

000207 Copy Copy 2

000210 Copy Copy 2