سقف سالن بیمارستان کاشانی از جمله فعالیت های شرکت سایه سازان توانا می باشد که با موفقیت به اتمام رسیده است.

IMG 0289 Copy