سقف سالن بیمارستان کاشانی از جمله فعالیت های شرکت سایه سازان توانا است که با موفقیت به اتمام رسیده است.

IMG 0289 Copy