تصاویراجرای ورق پلی یوپان در پاساژ پارس توسط سایه سازان توانا به شرح ذیل است.

 IMG 1065 Copy

IMG 1069 Copy

IMG 1074 Copy