شهرداری زیباشهر

زیباشهر از جمله شهرهای جدید التاسیس میباشد که که شهرداری این شهر برای نظم بخشیدن به بخش پارکینگ این مجموعه اقدام به نصب سایبان پارکینگ نموده است و شرکت سایه سازان توانا کلیه عملیات مربوط به این قسمت را انجام داده است.

 000254

000253 Copy Copy 2