سایبان پارکینگ منازل مسکونی

همانطور که در نمونه کارها و محصولات شرکت سایه سازان توانا دیده اید طرح های متنوعی  برای ایجاد سایبان پارکینگ وجود دارد که براساس فضای موجود طرح مورد نظر طراحی می شودو تا در حد امکان از ورود آفتاب جلوگیری کرده و محیط تحت محافظت بیشتری قرار بگیرد. در ادامه می توانید طرح های مختلف و در فضاهای مختلف منازل را مشاهده نمایید.

 000497

000648

IMG 1055 Copy

IMG 2069 Copy

IMG 3342

IMG 3344

photo 2016 06 22 11 34 39

photo 2016 06 22 11 58 39

photo 2016 06 22 11 58 43

photo 2016 06 22 11 58 49

photo 2016 06 22 11 58 53

photo 2016 06 22 11 58 53

photo 2016 06 22 11 58 56

photo 2016 06 22 11 59 00

photo 2016 06 22 11 59 04

photo 2016 06 22 11 59 13

photo 2016 06 22 11 59 18

photo 2016 06 22 11 59 13