از جمله کاربرد های این ورق فوق العاده را می توان به صورت زیر عنوان کرد :

  • کانکس ثابت و قابل حمل
  • انواع سقف و سطوح شیبدار
  • سوله
  • پارکینگ
  • جایگاه­های سوخت
  • انبار
  • اتاقک نگهبانی و ... می­باشد.