ورق های پلی یوپان جایگزین مناسبی برای ورق های پلی کربنات و نسل قبل آن یعنی ایرانیت میباشد و مخصوصا درسوله هایی با سقف های بلند که گرمای خورشید را کاملا جذب می کند شما با استفاده از ورق های UPVC می توانید میزان حرارت ایجاد شده را به حداقل برسانید.