از آنجایی که نصب ورق بر روی سازه با اتصالات موقت ( پیچ سرمته ) انجام می گیرد ، سازه و پوشش ، قابلیت جابجایی و نصب مجدد ، آن هم با سرعت بالا را دارا می باشد .آنتی UV موجود در ورق باعث افزایش مقاومت آن در برابر اشعه آفتاب می باشد و رنگ سفید ورق UPVC ، باعث ثبات رنگ پوشش در مقابل اشعه آفتاب می شود.