در موسسات اداری که تعداد خودرو کم میباشد بهترین انتخاب بوده و شما با ایجاد سقفی که قابلیت جابه جایی مجدد داشته و همچنین به راحتی نصب می گردد، می توانید سایه ای خنک برای خودروتان فراهم نمایید.