از خودروی شما در برابر آفتاب،باد و باران محافظت کرده و همچنین در کنار محکم بودن و قابل اطمینان بودن این سقف ها، زیبایی خاصی به محوطه اداری شما میدهد.