خانه های پیش ساخته که بر خلاف تفکر مردم تنها نوع قابل حمل آن وجود دارد، اما نوع غیر قابل حمل هم وجود داره که با چوب ساخته می شود و اصولا خانه های پیش ساخته از جنس ال اس اف و همین طور چوبی الواری در این دسته قرار دارند.