با اجرای سایبان پارکینگ با پوشش upvc  میتوان از خودرو و اتومبیل خود در مقابل عوامل طبیعی( برف . باران . تگرگ ) و عوامل غیر طبیعی سقوط اشیا و اجسام . مصالح ساختمان . فضولات پرندگان) محافظت کرد.